บริษัท อะควาไซเมนซิส จำกัด
ส่งออกปลาสวยงาม
สวัสดิการ
- ประกันสังคมและประกันสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อะควาไซเมนซิส จำกัด
129 หมู่5 (คลอง 8) 12150
ใช้งานแผนที่