บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
ขายส่ง ขายยา อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สำหรับ ร้านยา คลินิก หน่วยงานต่าง ๆ
สวัสดิการ
ตามกฏหมาย และเพิ่มเติมตามตกลง/ตามตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
242, 244, 246 ถ.สวนสยาม 10230
เว็บไซต์: drugserv.co.th
ใช้งานแผนที่