บริษัท เอฟดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เราคือกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางด้านการสื่อสาร ในรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัย เน้นทำการตลาดเชิงรุกให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี ,กีฬา , กิจกรรมต่าง ๆ - อบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างองค์กร - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอฟดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
147 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 12110