บริษัท เอส.เอ.เค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน โรงงาน
สวัสดิการ
- OT - โบนัส SITE - ค่าน้ำมัน - เที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.เอ.เค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
53/80 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำนนท์ 11000
ใช้งานแผนที่