บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด
เป็นบริษัทฯที่ดำเนินการธุรกิจด้านปสุสัตว์ ลักษณะฟาร์มผลิตสุกร เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายงานในส่วนฟาร์มสุกรพันธุ์และสุกรขุน มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ หลายอัตรา ดังนี้
สวัสดิการ
อัตราเงินเดือน : สวัสดิการ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - มีบ้านพักพนักงาน ห้องแอร์ พร้อมฟอร์นิเจอร์ - มีชุดฟอร์มพนักงาน - มีโบนัสประจำปี - มีวันหยุดตามกฎหมายแรงงานประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด
33/1 หมู่ที่ 1
ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
ใช้งานแผนที่