บริษัท รอยัลพรีเชียสอโกร จำกัด
ผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อส่งออก และจำหน่ายในประเทศ
สวัสดิการ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินกู้ธนาคารออมสิน
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กีฬาสีประจำปี
 • - อบรมตามกฎหมาย / อบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
 • - เสื้อฟอร์ม
 • - ขายข้าวในราคาถูก
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัลพรีเชียสอโกร จำกัด
99 หมู่ 15
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
เว็บไซต์: hum02@rpa-rice.com , www.chiameng-rice.com
วิธีการเดินทาง
 • อยู่ติดกับคลังน้ำมัน IRPC
ใช้งานแผนที่