บริษัท รุ่งรวิน อินเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทรับแยกสี ออกฟิล์มทำเพลทให้กับโรงพิมพ์ทั่วไป ดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
ต้องการรับสมัครพนักงานทั่วไปเพื่อขยายกิจการดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งรวิน อินเตอร์ จำกัด
1737/19-20 10310
ใช้งานแผนที่