Panakun Steel Enterprise Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก เป็นศูนย์กลางในการบริการและจำหน่ายเหล็กเส้นทั่วประเทศ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยขยัน, O.T.(ตามตำแหน่งงาน) -โบนัส -วันหยุดตามประเพณี -ท่องเที่ยว -ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Panakun Steel Enterprise Co.,Ltd.
59/1 หมู่ 4 12160
เว็บไซต์: www.pnksteel.com