ร้าน บูรา บูรา
ร้านอาหารไทยโมเดิร์นสไตล์ชิลล์
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้าน บูรา บูรา
44/73 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 10600
ใช้งานแผนที่