บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด
บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด ตั้งอยู่ที่ 128/515 ม.1 ซ.ไทยประกัน 1/7 ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายฟิล์ม PE , PVC , LM, ลามิเนท ปัจจุบันเราก้าวสู่ปีที่ 22 กิจการมีการเจริญเติบโตเรื่อยมา บริษัทฯ มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และร่วมเป็นทีมงานเดียวกันเพื่อความเจริญก้าวหน้า ไปพร้อมกัน
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ค่ากะ 3.เบี้ยเลี้ยง 4.ปรับเงินเดือนและค่าแรงประจำปี 5.โบนัส 6.ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด
128/515 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 1/7 ถนนเทพารักษ์ 10540
เว็บไซต์: www.newmodern1985.com
ใช้งานแผนที่