นิติบุคคลอาคารชุดจุลดิศแมนชั่น
นิติบุคคลอาคารชุดจุลดิศแมนชั่น ประตูน้ำ (เพชรบุรีซอย 19)ลักษณะงานเป็นฝ่ายจัดการ ดูแลผู้พักอาศัย จำนวน 373 ห้อง แบ่งเป็นฝ่ายสำนักงาน 4 ตำแหน่ง ฝ่ายช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง ฝ่ายรักษาความสะอาด 4 ตำแหน่ง โดยฝ่ายสำนักงาน ต้องการงานด้านบัญชี 1 ตำแหน่ง งานมั่นคง พนักงานน้อย กรอบงานมีการยืดหยุ่นไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆ ที่ดูแลพนักงานไม่ทั่วถึง
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ชุดฟอร์ม - โบนัส(ตามขั้นตอนพิจารณา) - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดจุลดิศแมนชั่น
นิติบุคคลอาคารชุดจุลดิศแมนชั่น เลขที่ 19 ซอยเพชรบุรี 19 ประตูน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่