ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
สวัสดิการ
- พักร้อน - ลากิจ ฟรี 3 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาลาเซีย จำกัด
131-133-133/1-3 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.galassia.co.th
ใช้งานแผนที่