ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
สวัสดิการ
  • - พักร้อน
  • - ลากิจ ฟรี 3 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาลาเซีย จำกัด
131-133-133/1-3 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.galassia.co.th
ใช้งานแผนที่