ร้านเครือเกษตรขอนแก่น
ค้าขายสินค้าเกษตร เปิดดําเนินการมา35 ปี สินค้า อาหารสัตว์ ปุ๋ย ข้าว
สวัสดิการ
  • มีที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านเครือเกษตรขอนแก่น
19/2-3 หมู่ 6 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด 40000
ใช้งานแผนที่