โรงเรียนภาษาและปัญญาตะวันออก (เดอะคริสตัล)
เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น วาดภาพพู่กันจีนและดนตรีจีนกู่เจิง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนภาษาและปัญญาตะวันออก
THE CRYSTAL 64/98 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.okls.net