บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัดเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวีซีเอส. (VCS GROUP) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับรถแทร็คเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานการผลิตมาอยู่ที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์)
Benefits
- เบี้ยขยัน 400.-, 500.-, 600.- - รถรับส่ง 3 สาย(ฉะเชิงเทรา ,กิ่งแก้ว, บางปะกง) - ค่าอาหาร 25 บาท/วัน - ค่ากะ - ค่าฝีมือ (เฉพาะช่างเชื่อม,ช่างพ่นสี) - มี OT ให้ทำตลอด - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์ม - ปรับเงินประจำปี - โบนัส - เงินช่วยเหลือ บิดา,มารดา,ภรรยา/สามี,บุตร กรณีเสียชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
Contacts
บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 8 หมู่ 3
ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
See Map