บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัดเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวีซีเอส. (VCS GROUP) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับรถแทร็คเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานการผลิตมาอยู่ที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน 400.-, 500.-, 600.-
 • - รถรับส่ง 3 สาย(ฉะเชิงเทรา ,กิ่งแก้ว, บางปะกง)
 • - ค่าอาหาร 25 บาท/วัน
 • - ค่ากะ
 • - ค่าฝีมือ (เฉพาะช่างเชื่อม,ช่างพ่นสี)
 • - ค่าทักษะการตรวจคุณภาพ
 • - มี OT ให้ทำตลอด
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - โบนัส
 • - เงินช่วยเหลือ บิดา,มารดา,ภรรยา/สามี,บุตร กรณีเสียชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 8 หมู่ 3
ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ใช้งานแผนที่