บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมปฐพีและธรณี รับงานทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน งานทดสอบขั้นสูง งานทดสอบการกระจายตัวของดินและงานทดสอบคุณสมบัติในด้านการรับน้ำหนักของหินโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM, ASSHTO, BS เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
17/100 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 11 10240