บริษัท กฎหมาย ดี.เค จำกัด
เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมาย และ เร่งรัดหนี้สิน
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมาย ดี.เค จำกัด
119/852-853 หมู่ 8 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ถนนรัตนาธิเบศร์ 11000
เว็บไซต์: www.dk-law.net