บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2536 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทั้งชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยภายใต้เครื่องหมาย NS และได้รับการการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเป้าหมายหลักในการตอบสนองความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศ และเพื่อทดแทนการนำเข้า บริษัทมีนโยบายอย่างแน่วแน่ในการผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพสูงและให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว จนได้รับความไว้วางใจหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชนจำนวนมาก
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยเลี้ยง - OT - ชุดพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวา สตีล จำกัด
77 หมู่ 4 ถ.นิคมสาย9
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.novasteel.net
วิธีการเดินทาง
http://www.novasteel.net/img_contact/nsfactoryallmap.pdf
ใช้งานแผนที่