บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียน ตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท แล้วต่อมาในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199/1-2 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม
 • ทุนการศึกษา
 • ติดต่อ
  บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
  199/1-2 หมู่ 5 ถนน มหิดล
  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  เว็บไซต์: http://www.palmsprings.co.th