บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียน ตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท แล้วต่อมาในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199/1-2 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันกลุ่ม
  • ทุนการศึกษา
ติดต่อ
บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
199/1-2 หมู่ 5 ถนน มหิดล
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-105-000 ต่อ 12,19
แฟกซ์: 053-105-005
เว็บไซต์: www.palmsprings.co.th