บริษัท พี.วี.ที.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นผู้ผลิตและพัฒนาอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001,GMP,HACCP,FAMI-QS
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ - ประกันสุขภาพ BUPA - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส - ปรับเงินเดือน - ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.วี.ที.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หรือ ที่โรงงาน เลขที่ 69/169 หมู่ 1
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120