บริษัท อัลโกเทค จำกัด ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)มาตั้งแต่ปี 2539ถึงปัจจุบัน มีความประสงค์รับสมัคร นักวิชาการจุลชีววิทยา 1 ตำแหน่ง , ป.ตรี , เพศ ชาย/หญิง ,เข้าทำงานห้องปฏิบัติการจุลฯ ,ถ้าเคยผ่านงานห้องLab.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
มีบ้านพักฟรี ประกันสังคม และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อัลโกเทค จำกัด
109/4 หมู่1 73120