บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึงงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เอเชีย ยุโรป และอเมริกา
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทต้องการรับผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นทีมงานคุณภาพในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • 1.ค่าล่วงเวลา
  • 2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ
  • 3.ประกันกลุ่ม
  • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5.กองทุนฌาปณกิจ
  • 6.ประกันสังคม
  • 7.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 8.รถรับส่ง
  • 9.เงินกู้ยืม
ติดต่อ
BJC Heavy Industries Public Company Limited Co., Ltd.
594 Moo 4
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.bjc1994.com