JobThai
เป็นบริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตไส้กรอก โดยจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตไส้กรอกทั่วประเทศ สินค้าของบริษัทฯ อาทิเช่นเปลือกไส้กรอก Collagen casing ไส้พลาสติก Plastic casing ไส้ธรรมชาติ Natural casing ไส้พลาสติก Fibrous casing ส่วนผสมในไส้กรอกเช่น กลิ่นรมควัน สีธรรมชาติ เครื่องผลิตไส้กรอก รวมถึง Clip และเครื่องจักรต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน และรับบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งต่างๆ บริษัทต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - เสื้อฟอร์มบริษัท - คอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน) - โทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน) - ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่งงาน) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี - ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
243, 245, 247 ซอยพัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.botthailand.com