บริษัท ราชาแอร์ ชิลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ปราจีนบุรี) บริษัทต้องการขยายกิจการ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - เงินพิเศษ
  • - ค่าอาหาร
  • - ที่พัก
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ราชาแอร์ ชิลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
159/6 หมู่ 8 ซอยอัลลายน์
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.rachaairchiller.com