บริษัท เอส.ยู.เอ็น.เคมิคอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรและนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร
สวัสดิการ
เงินเดือน+โอที+วันหยุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.ยู.เอ็น.เคมิคอล จำกัด
403/53 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนนสุคนธสวัสดิ์ (ตรงข้ามโชคชัยฟูเกียว) 10230