บริษัท เจเอสไอ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
In a world that moves faster than ever - flexibility, reliability, speed, accuracy, security and value are all critical elements to consider when choosing a logistics provider. For nearly 30 years JSI has met these needs as a leader in providing customized logistics solutions to companies worldwide. Our mission is to help your company gain a competitive advantage by adding value to every step of your supply chain. Whether it's transportation services geared towards reducing overall product cycle time, comprehensive global distribution or strategic project outsourcing to free up capital and reduce fixed costs, JSI is dedicated to meeting your needs. One Call – One Company – Many Solutions
สวัสดิการ
- โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจเอสไอ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
136-138 อาคาร 304 เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 7
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.jsilogistics.com
ใช้งานแผนที่