การขายปลีกฟองน้ำแถบกาว กระดาษกาว ดินน้ำมัน ถุงมือ เทปกาว แถบกาวสองหน้า
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Siam Industry Adhesive Tapes.Co., Ltd
82 หมู่ 1
ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เว็บไซต์: www.siamadhesive.com
ใช้งานแผนที่