บริษัท คลับ เรซิ่น จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก ของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - รถรับ-ส่ง - ท่องเที่ยวประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คลับ เรซิ่น จำกัด
169 หมู่ 21 10540