กลุ่มแอกซ่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยในปี 2002 2004 และ 2007 กลุ่มแอกซ่าได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนโกลโบล 500 ให้เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจประกันชีวิตของโลกในด้านรายได้และการดำเนินงาน และเป็นอันดับที่ 15 ของธุรกิจทั่วโลกในปี 2007 ธุรกิจหลักของกลุ่มแอกซ่า 1. การประกันชีวิตและการออมเงิน ( Life and savings) 2. การประกันอสังหาริมทรัพย์และประกันวินาศภัย ( Property and casualty insurance) 3. การประกันภัยสากล ( International insurance ) 4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ ( Asset management ) 5. การให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ (Other financial services)
สวัสดิการ
  • -เลือกรับผลประโยชน์ตามโครงสร้างบริษัทรายได้ไม่มีขีดจำกัด หรือ
  • - เงินเดือนประจำ 30,000
  • -คอมมินชั่นเพิ่มตามยอดขาย
  • - มีโบนัสทุกไตรมาสและโบนัสประจำปี
  • - เลื่อนตำแหน่งตามอายุงาน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียน
  • - มีงานสัมนาดูงาน/ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
สำนักงานปทุมธานี 111/219-220 หมู่ 2
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เว็บไซต์: www.krungthai-axa.co.th
ใช้งานแผนที่