บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัลโลจิสติกส์ จำกัด
บริษัททำเกี่ยวกับการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัลโลจิสติกส์ จำกัด
128/77 ชั้น7 อาคารพญาไทพลาซ่า 10400