บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอะไหล่ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
**เงินเดือนประจำ **โบนัสประจำปี ขั้นต่ำรับรองที่ 3 เดือน **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) **โอเวอร์ไทม์ **เงินค่าตำแหน่ง **ค่าเบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 300 บาท **โทรศัพท์มือถือ (เฉพาะพนักงานขาย และ พนักงาน technical service **ประกันชีวิต (กรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิต) **ประกันสุขภาพ (กรณีรักษาในโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเจ็บไข้และนอนโรงพยาบาล)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
71 ซอยเย็นจิต 6 10120
เว็บไซต์: www.tkkcorporation.com