บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอะไหล่ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • **เงินเดือนประจำ
  • **โบนัสประจำปี ขั้นต่ำรับรองที่ 3 เดือน
  • **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • **โอเวอร์ไทม์
  • **เงินค่าตำแหน่ง
  • **ค่าเบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 300 บาท
  • **โทรศัพท์มือถือ (เฉพาะพนักงานขาย และ พนักงาน technical service
  • **ประกันชีวิต (กรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิต)
  • **ประกันสุขภาพ (กรณีรักษาในโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเจ็บไข้และนอนโรงพยาบาล)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
71 ซอยเย็นจิต 6 10120
เว็บไซต์: www.tkkcorporation.com