บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
สวัสดิการ
  • 1.ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้เต็มจำนวน/ ครอบครัวเบิกได้ 50%
  • 2.รถรับ-ส่ง
  • 3.ชุดพนักงาน 3 ชุด/ปี
  • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5.เงินสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
  • 6.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  • 7.ส่งไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
  • 8.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
38ก หมู่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 10130
ใช้งานแผนที่