บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบกดเรียกแบบไร้สาย wireless calling system ซึ่งใช้กับ ร้านอาหาร สนามไดร์กอร์ฟ ศูนย์ลดน้ำหนัก และ อื่นๆ และ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมโพเน้นท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีเอ็ม อินโนเวชั่น จำกัด
97/193 ถนนรังสิต นครนายก 12130
เว็บไซต์: www.cmi-innovation.com