บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทอมรินทร์บุ๊คเช็นเตอร์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศมากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารและหนังสือคุณภาพ บริการงานพิมพ์ครบวงจร และงานจัดจำหน่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันได้ขยายงานออกไปยังสื่อโทรทัศน์ การจัดอบรม และการจัดทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจเพื่อร่วมทำงานและเติบโตก้ าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท นิตยสารในเครืออมรินทร์ • นิตยสารบ้านและสวน • นิตยสารroom • นิตยสารแพรว • นิตยสารWE • นิตยสารสุดสัปดาห์ • นิตยสารReal Parenting • นิตยสารชีวจิต • นิตยสารShape • นิตยสารHealth & Cuisine • นิตยสารInStyle • นิตยสารNational Geographic ฉบับภาษาไทย • นิตยสารSecret
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) 10170
เว็บไซต์: www.amarin.co.th