บริษัท เจ.ซี.ซี. เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายหมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่านำมัน
  • - โบนัส
  • - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ.ซี.ซี. เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
7 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง 10100
ใช้งานแผนที่