บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 8 ปี
สวัสดิการ
  • - ค่าเดินทาง
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.igenco.co.th