บริษัทรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และรับตรวจสอบบัญชี ปิดงบ ทำประกันสังคม ยื่นภาษี ทำเงินเดือน
สวัสดิการ
  • -มีระบบประกันสุขภาพชีวิต และประกันสังคม
  • -สามารถเบิกค่ารถเมื่อไปติดต่อธุระภายนอก
  • -สามารถเบิกค่าอาหารเย็นในวันที่ทำงานเลิกหลัง 19.30 น.
  • -สามารถเบิกค่าเดินทางในวันที่ทำงานเลิกหลัง 21.00 น.
  • -มีวันลากิจ 3 วัน และลาป่วย 30 วัน
  • -มีวันลาพักร้อนประจำปี 7 วัน (ได้รับทันทีหลังจากพ้นการทดลองงาน 3 เดือน)
  • -มีวันหยุดตามนักขัตกฤต์อย่างน้อย 14 วัน
  • -เวลาทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.45-17.30 น.(ในช่วงระหว่าง มีค.-พค. ทำงาน จันทร์-เสาร์)
  • -ส่งเข้าฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ปีละ 1-2 ครั้ง
ติดต่อ
บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
81 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก2
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-965-8116, 086-388-4089, 086-314-9064
แฟกซ์: 02-965-8112
ใช้งานแผนที่