บริษัท ชาร์พเพนเนอร์ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ จำกัด
บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษี
สวัสดิการ
  • -วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
  • -ทำงานวัน จ.- ศ. เวลาทำงาน 8.30-17.30 น.
  • -มี OT ตามชั่วโมงการทำงาน
  • -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาร์พเพนเนอร์ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แทคซ์ จำกัด
54 อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้น 8 ห้อง 3802 ถ.สุชุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.sharpenerat.com