บริษัท เอ็มวี เทค จำกัด
เปิดกิจการเมื่อปี 2549 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการด้านวิศวกรรมทุกชนิด
สวัสดิการ
เงินเดือน, ประกันสังคม, ค่าคอมฯ, ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทาง, โบนัส, ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มวี เทค จำกัด
ห้อง 1103/1 ชั้น 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ เลขที่ 53 ม.9 ถ.สุขุมวิท 20230