JobThai
บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2533 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปั้มน้ำ และวาล์วในระบบปรับอากาศ ให้บริการภาคอุตสาหกรรมของไทยเกี่ยวกับผผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิคมากว่ายี่สิบปี โดยยึดรูปแบบการตลาดสมัยใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ให้บริการด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาโดยได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและบริการหลังการขาย
สวัสดิการ
- สวัสดิการประกันสังคม - ประกันสุขภาพ บูพา - ทำงานจันทร์-ศุกร์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
701/13-15 ถนนพระราม 4 10330
เว็บไซต์: sahapie.com