Piat (Thailand.)co.,Ltd
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกพลอย โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
สวัสดิการ
ประกันสังคม ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Piat (Thailand.)co.,Ltd
815 ซอย.สีลม17 10250
เว็บไซต์: www.piat.com