บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังขยายงาน ต้องการพนักงานรุ่นใหม่ ที่รักความก้าวหน้า มีความสามารถในการพัฒนาและมีเทคนิคการขายและความรู้แบบใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จไปด้วย
สวัสดิการ
  • - ตามกฏหมายกำหนด
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - สวัสดิการงานแต่งงาน
  • - สวัสดิการรับขวัญบุตร
  • - สวัสดิการงานฌาปนกิจ
  • - สวัสดิการงานบวช
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
99/3 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: fb.com/SNPSPPTSM
ใช้งานแผนที่