บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังขยายงาน ต้องการพนักงานรุ่นใหม่ ที่รักความก้าวหน้า มีความสามารถในการพัฒนาและมีเทคนิคการขายและความรู้แบบใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จไปด้วย
Benefits
- ตามกฏหมายกำหนด - ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยัน - สวัสดิการงานแต่งงาน - สวัสดิการรับขวัญบุตร - สวัสดิการงานฌาปนกิจ - สวัสดิการงานบวช - บริษัททำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
Contacts
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
99/3 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
See Map