บริษัท บางกอกเบสท์ เอ็มเอฟจี จำกัด
ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่เครื่องประดับประเภทเนื้อเงินต่างๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ,OT ,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเบสท์ เอ็มเอฟจี จำกัด
5,7,9 ซ.นาคนิวาส22 ถ.นาคนิวาส 10230
ใช้งานแผนที่