บริษัท บาเกีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ประเภทอาหาร และเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบรองเท้า เครื่องจักร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บาเกีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
68-68/6 อาคารเอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 403
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500