บริษัท บิวตี้ บีซู่ จำกัด
บริษัท บิวตี้ บีซู่ จำกัด ผลิตเครื่องประดับ (Jewelry) มากกว่า 20 ปี เพื่อการส่งออก ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ค่าอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวตี้ บีซู่ จำกัด
7/31 ม.5 20130