บริษัทในเครือ ว่องไววิทย์ กรุ๊ป ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย สายไฮดรอลิคสายอุตสาหกรรม โอริง มี ข้อต่อ ,วาล์ว, คุปปิ้ง, ไฮดรอลิค มีแผนการขยายงานและธุรกิจ เราจึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ, ความกระตือรือร้น, ต้องการความก้าวหน้าและมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อมาร่วมสร้างงานคุณภาพในตำแหน่ง ประจำบริษัทในเครือ
สวัสดิการ
1.โบนัสรายเดือน(ได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงาน)จ่าย 1รอบ/ปี 2.โบนัสกลางปี 3.เบี้ยขยันประจำเดืิอน 4.สวัสดิการเครื่องดื่ม 5.ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์,ค่าคอมมิชชั่น,เบี้ยเลี้ยง เฉพาะตำแหน่ง SALE 6.เบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารกลางวัน เฉพาะตำแหน่ง 7.กรณีพนักงานประจำสาขาตต่างจังหวัดมีีที่พัก,น้ำ,ไฟ,ข้าว ฟรี 8.ค่าทำฟัน,ค่าคลอดบุตร,เงินสงเคราะห์บุตร,เงินกู้ยืมจากกองทุนประกันสังคม 9.ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากกองทุนประกันสังคม 10.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา,มารดา,บุตร,ภรรยา เสียชีวิต 11.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปี 12.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13,ลากิจ 6 วัน ประจำปี 13.เครื่องแบบพนักงาน ปีละ 3 ชุด 14.ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี 15.มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และปรับตำแหน่ง 16.สิ้นปีมีค่ารถกลับบ้าน 1,000.00 บาท ต่อปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอราวัณเมืองทรัพย์ จำกัด
89/2 หมู่ 4 ซอยหมู่บ้านกรุงสยาม
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.erawan-ms.net