Kanayama Kasei (Thailand) Co., Ltd.
ผลิตโฟมกันกระแทก
สวัสดิการ
  • 1. ค่าอาหาร 30 บาท/วัน ค่าอาหาร OT (กรณีทำงานล่วงเวลา) 20บาท/วัน
  • 2. ค่ารถวันละ 35 บาท/วัน
  • 3. ผ่านทดลองงาน ได้เบี้ยขยัน 300-500-700 บาท/เดือน
  • 4. ชุดเครื่องแบบ สวัสดิการตามกฎหมาย เป็นต้น
  • 5. OT. วันละ 3 ชั่วโมง
  • 6. นำเที่ยวต่างจังหวัด หรืองานเลี้ยงสังสรรค์
  • 7. โบนัส ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Kanayama Kasei (Thailand) Co., Ltd.
700/48 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000