JobThai
บริษัท เคียวเด็น ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท ฯ ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรไฟ้ฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ค่าแรงรายเดือน - ค่าอาหาร - ค่ากะ - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี - โบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่ที่ผลประกอบการของบริษัท ฯ ) - ประกันกลุ่ม - ประกันสุขภาพ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เคียวเด็น ( ประเทศไทย ) จำกัด
34/4 ม.4
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230