บริษัทของเราเป็นโรงงานผลิต/ฝักบัวและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำทุกชนิด
สวัสดิการ
- วันหยุด หยุดตามวันหยุดราชการ - มีโบนัสปีละสองครั้ง - สวัสดิการสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กล่อมเก่งพลาสติก จำกัด
บ้านเลขที่ 2 ซอยโชคชัย 4 84 แยก 2-1-2 ถนนโชคชัย 4 10230
เว็บไซต์: www.khaidee555.com