บริษัท เอ กลาส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าวัสดุก่อสร้าง นำเข้าบล็อคแก้ว และวัสดุก่อสร้าง
สวัสดิการ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ กลาส จำกัด
11 - 13 ซอย สาทร 13 10120